Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının artırılması, bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur. Bu çerçevede kadın istihdamının artması, kadın yoksulluğunun önlenmesi, haneye giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak anlamına gelir.

Kadının toplumsal anlamda rol ve statü olarak doğru yerde olmasının, ancak bilinçli ve nitelikli bir eğitim süreciyle gerçekleşebileceği yapılan birçok çalışmada detaylı olarak açıklanmakta, bu konunun ülkenin gelişimi açısından da son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizde kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca eğitim alanında çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi konusunda tüm kurumların iş birliği yapması gerektiği açıktır.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı da kurulduğu bölgede bu konuda kendine düşeni yapmayı hedeflemektedir.

Vakfın misyonu Kadınların sosyo-kültürel, ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayarak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmektir.