Üniversite eğitimi alan kadınların işgücüne katılımı artmakta, gelir seviyesi yükselmekte ve aile yoksulluğunu azaltıcı katkısı olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelecek nesilleri yetiştirme görevini çoğunlukla kadınlar üstlenmekte, bu nedenle kadının eğitimi, toplumsal kalkınma için önem taşımaktadır.

Buldan Vakfı, bu amaçla,  başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vererek kendine güvenen girişimci kızlarımızın yetiştirilmesini amaçlamakta ,ulaşabildiği herkesin yüzünde bir gülücük yaratmak isteyen bir hareketin bu küçük ilçeden tüm Türkiye’ye yayılmasına aracılık etmekte ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır.