AÇIK AÇIK PLATFORMUNA KATILIM

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş olan bir platform olup, Buldan Vakfı da bağışçı hakları beyannamesini imzalamak ve geçmiş dönemlere ait mali tablolarını yayınlamak suretiyle platformdaki yerini almıştır.